Govind mero hai gopal mero hai – Bhajan Lyrics / गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है – Bhajan Lyrics / गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है

 Govind mero hai gopal mero hai – Bhajan Lyrics

 Govind mero hai gopal mero hai Hindi Bhajan Lyrics

 
गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है

 

गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है

 

गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है

 

 
श्री बनके बिहारी नंदलाल मेरो है
गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है
 
श्री बनके बिहारी नंदलाल मेरो है
गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है
 
गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है
गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है
 
श्री बनके बिहारी नंदलाल मेरो है
गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है
 
श्री बनके बिहारी नंदलाल मेरो है
गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है
 
गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है
गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है
 
श्री बनके बिहारी नंदलाल मेरो है
गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है
 
गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है
गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है
 
श्री बनके बिहारी नंदलाल मेरो है
गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है
 
गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है

 Govind mero hai gopal mero hai – Bhajan Lyrics

Govind mero hai gopal mero hai English Bhajan Lyrics


govind mero hai gopaal mero hai


govind mero hai gopaal mero hai

 

govind mero hai gopaal mero hai

 

 
shree banake bihaaree nandalaal mero hai
govind mero hai gopaal mero hai
 
shree banake bihaaree nandalaal mero hai
govind mero hai gopaal mero hai
 
govind mero hai gopaal mero hai
govind mero hai gopaal mero hai
 
shree banake bihaaree nandalaal mero hai
govind mero hai gopaal mero hai
 
shree banake bihaaree nandalaal mero hai
govind mero hai gopaal mero hai
 
govind mero hai gopaal mero hai
govind mero hai gopaal mero hai
 
shree banake bihaaree nandalaal mero hai
govind mero hai gopaal mero hai
 
govind mero hai gopaal mero hai
govind mero hai gopaal mero hai
 
shree banake bihaaree nandalaal mero hai
govind mero hai gopaal mero hai
 
govind mero hai gopaal mero hai
error: